Meny
 
Hvorfor rengjøre ventilasjonssystemet?
Ventilasjonsanlegget har som oppgave å sikre hjemmet mot negativ påvirkning utenfra som pollen, svevestøv, forurensning, radon og fukt. For å klare dette deles ventilasjon inn i to oppgaver. Den første er å anskaffe frisk, filtrert luft inn, den andre er å få fuktighet, støv, forurensning fra klestørk, matlaging og dusjing ut.

Over tid vil det bygge seg opp støv og skit i viftene og ventilasjonskanalene, dette medfører en økt påkjenning på systemet som både gir en større slitasje, brannfare, et mer energikrevende system og dårligere inneklima.

For at ventilasjonsanlegget skal kunne opprettholde denne flyten av luftstrøm må selve systemet renses og filter byttes.